Διατροφικά στοιχεία ελληνικών μελιών

Οι κύριες κατηγορίες μελιού που παράγονται στην Β. Ελλάδα και τα διατροφικά τους στοιχεία (μέση διατροφική αξία):